Aansluiting op alle onderwijsvormen

Wij werken met gespecialiseerde kunstvakdocenten. Zij hebben ruime ervaring in het lesgeven binnen diverse onderwijsvormen (ook speciaal onderwijs en ZMLK onderwijs). Elke school is anders, elke vraag is anders. Bij de aanvraag en uitvoering van onze projecten houden we rekening met het soort school en onderwijs, accenten en thema’s die op school spelen en de structuur van je curriculum.