Over ons

Scholen en Peutercentra kunnen bij ons terecht voor programma’s vanuit de podiumkunsten zoals projecten met de hele school, voorstellingen, belevingen en lessenseries. Ook voor advies over cultuurplannen, subsidie en training ( ICC) zijn wij het aanspreekpunt voor jullie school. CO–Utrecht werkt vanuit een visie op creatief leren, de principes van de Vreedzame school en zorgt voor samenhang en aansluiting op onderwijsprogramma’s.

Missie Cultuuronderwijs Utrecht

"Een brug slaan tussen onderwijs en cultuur en een creatieve duurzame bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen."

Onze kunstvakdocenten:

De kunstvakdocenten van CO-Utrecht zijn specialisten in hun vak. Zij stimuleren de verbeelding en prikkelen de zintuigen en weten wat creatief leren inhoudt. Zij leren de kinderen technieken en vaardigheden die bij het vak horen en doen dit op het niveau van de leerling. Er wordt gewerkt vanuit het Creatief Leren model dat aansluit op de SLO doelen voor kunstzinnige oriëntatie.

Door middel van intervisie, coaching en bijscholing waarborgen we de vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische kwaliteit, bijvoorbeeld in de Vreedzame School. We werken met gespecialiseerde vakdocenten. Onze projecten sluiten aan op leergebied overstijgende doelen en zijn dus ook geschikt voor Speciaal Onderwijs. Alle lessen hebben een sociaal-emotioneel en een motorisch-zintuiglijk doel. Onze kunstvakdocenten beschikken over de wettelijk vereiste Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Initiatiefnemers:

Marije van 't Sant & Kristel van der Heijden hebben een jarenlange ervaring met Cultuuronderwijs in de stad Utrecht. Met veel enthousiasme ondersteunen zij scholen met inhoud en visie bij het vormgeven van hun cultuuronderwijs. Dit doen zij door te luisteren, te adviseren en gezamenlijk een passend programma samen te stellen. Elke school is anders, elke vraag is anders.

Hebben jullie vragen en/of verzoeken? We denken graag met jullie mee!
Stuur een mail naar info@co-utrecht.nl