Subsidie regelingen

Cultuur voor ieder kind

Alle scholen kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning voor hun cultuurplannen middels de subsidieregeling: Cultuur voor ieder kind. Vereiste hiervoor is dat de school een doorlopende leerlijn cultuureducatie ontwikkelt en uitvoert. Deze subsidie wordt per kalenderjaar toegekend en bestaat uit een vastgesteld bedrag per leerling van € 26,90. De subsidie voor kalenderjaar 2024 moet voor 1 oktober 2023 worden aangevraagd via het bovenschoolsbestuur.

Creatief vermogen Utrecht

Creatief vermogen Utrecht (CVU) is een onderdeel van de landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met kwaliteit. Dit Utrechtse project stimuleert de langdurige samenwerking tussen basisscholen en culturele organisaties/gezelschappen door een subsidie beschikbaar te stellen voor een doorlopende leerlijn creatief vermogen. Samen met de culturele partner maakt een school een meerjarige leerlijn op maat voor de leerlingen, leerkrachten en school. Zodat je met het onderwijs aansluit bi de 21e vaardigheden, zoals creatief en probleemoplossend denken. Cultuuronderwijs Utrecht werkt binnen dit project graag samen met de Utrechtse scholen. klik hier voor meer informatie

Subsidie per leerling via de prestatiebox

De prestatiebox is geld vanuit het Rijk dat scholen jaarlijks krijgen. Het bedrag komt bovenop de lumpsum en scholen mogen het naar eigen inzicht gebruiken. Zo kan het besteed worden aan cultuureducatie, wetenschap en techniek, talenontwikkeling of professionalisering van het onderwijsteam. Het algemene doel van de regeling is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten. Zo wordt ook de kwaliteit van cultuureducatie verhoogd. Subsidie prestatiebox PO bedraagt € 15,78 per leerling. Dit bedrag is inclusief de € 3,- per leerling voor museumbezoek, zodat iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar