Groep 3 / 4

Hallo Aarde! Hallo Aarde! Is een humoristische dansvoorstelling over diversiteit, anders zijn, vriendschap en 2 werelden dichter bij elkaar komen. En natuurlijk worden de kinderen op aarde door de dansers uitgenodigd om zelf te gaan dansen op de planeet!

King Bling Bling Een komische, energieke, beeldende en muzikale theatervoorstelling over hebzucht. Over blingbling, glitters en gouden appels die je niet kunt eten. En over de vraag: wat is echt goud waard?

Dicht op je huid Geen traditionele opstelling, maar dicht op de huid rollen, draaien, springen en tollen de dansers tussen de kinderen door.

Sorrie Morrie Sorrie Morrie is een lichtvoetige, muzikale voorstelling over (je schuldig) voelen, het verlangen een goed mens te zijn en over het akelige moment waarop dat niet lijkt te lukken.