Groep 3 / 4

Dicht op je huid Geen traditionele opstelling, maar dicht op de huid rollen, draaien, springen en tollen de dansers tussen de kinderen door.

Liedjesatlas Peer en Stefan reizen in deze voorstelling samen met hun jonge publiek de wereld rond en zingen de leukste traditionals van de landen die ze aandoen. Hoe vergaat het de verliefde Adriaan uit Amerika? Wat maakt de leukste kok van Suriname klaar?

Knallen! Drummen, tikken, klappen, trommelen, zingen, fluiten, trappelen, neuriën, stampen, kortom… KNALLEN!

Flatkat Flatkat is een even ontroerende als hilarische vertelvoorstelling over een jongen die het niet pikt. Over vallen en weer opstaan, vriendschap, en vertrouwen in jezelf.