Groep 5 / 6

Speel-mee-teevee Combineer drama met taal of wereldoriëntatie!

Slapsticktheater Zoals in een stomme film leren kinderen om grotesk te spelen, handelingen en emoties uit te vergroten zonder woorden.

Presenteren kun je leren! Een afwisselende reeks van lessen waar de belangrijkste theatrale competentie ‘jezelf durven presenteren’ centraal staat.

Acteur voor 1 dag In dit project beleven de kinderen hoe het is om een acteur te zijn.