Groep 7 / 8

Speel-mee-teevee Combineer drama met taal of wereldoriëntatie!

Slapsticktheater Zoals in een stomme leren kinderen om grotesk te spelen, handelingen en emoties uit te vergroten zonder woorden.

Begeleiding bij de eindmusical In overleg met de groepsleerkracht ondersteunen wij bij de keuze van de musical, spel, zang, dans of eindregie.

Wat zou jij in de oorlog? Theaterdocent en schrijfster Evelien Pullens vertelt in het klaslokaal een spannend verhaal over kinderen in oorlogsgebieden.

Presenteren kun je leren! Een afwisselende reeks van lessen waar de belangrijkste theatrale competentie ‘jezelf durven presenteren’ centraal staat.

Acteur voor 1 dag In dit project beleven de kinderen hoe het is om een acteur te zijn.