Interne Cultuurcoördinator

De cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC) biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om Cultuuronderwijs op school optimaal vorm te geven. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en thuisopdrachten, waarna de cursist het door Register Leraar landelijk erkende ICC - Certificaat ontvangt. Een behaald ICC - Certificaat geeft recht op 50 punten in het lerarenregister.

Data 2021 -2022

 • Woensdag 13 oktober 2021
 • Woensdag 3 november 2021
 • Woensdag 24 november 2021
 • Woensdag 2 februari 2022
 • Woensdag 9 maart 2022
 • Woensdag 30 maart 2022
 • Woensdag 20 april 2022
 • Woensdag 18 mei 2022 - Diplomering!

  Alle bijeenkomsten vinden plaats van 14:45 - 17:15 uur op onze lokatie.

  Cultuuronderwijs Utrecht.
  De Alchemist,
  Europalaan 2,
  3526 KS Utrecht

  ICC Trainer: Hester Bruinsma en experts uit het culturele veld.
  Kosten: € 745,- per persoon inclusief cursusmateriaal.
  Heeft u vragen of wilt u zich inschrijven voor de ICC cursus 2021/2022? Mail naar Kristel van der Heijden

  e-mail

Hester Bruinsma

Trainer ICC

Van oorsprong ben ik sociaal cultureel werker en 1e graads handarbeiddocent maar inmiddels ben ik ook gecertificeerd ICC-trainer (2013/LKCA) en maak ik deel uit van het landelijk netwerk ICC-trainers waarin we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten delen. Daarnaast ben ik al vele jaren brede schoolcoördinator van twee Brede Scholen in Leidsche Rijn, Utrecht, waarbij een visie op en de vormgeving/ondersteuning van culturele activiteiten een belangrijk deel van mijn werk is.
Het inspireren, enthousiasmeren en ondersteunen van leerkrachten en cultuurcoördinatoren doe ik graag met inzet van verschillende creatieve technieken. Tijdens mijn Master Kunsteducatie (2016/HKU) heb ik middels een ontwerp-onderzoek de methodiek ‘Beeldend Spreken’ ontwikkeld. Ik vind het van belang dat bij de ontwikkeling van een visie en bij gesprekken over cultuureducatie ‘Het kind op tafel’ komt. Met veel plezier en enthousiasme zal ik komend schooljaar de ICC-trainer bij Cultuuronderwijs Utrecht zijn.