Voor de Leerkracht

Voor de leerkracht

Wij ondersteunen scholen met inhoud en visie bij het vormgeven van hun cultuuronderwijs. Dit doen wij door te luisteren en gezamenlijk een passend programma samen te stellen. Elke school is anders, elke vraag is anders.

Financiering

Wilt u meer weten over gemeentelijke en landelijke subsidie-regelingen om cultuuronderwijs op uw school te financieren? Klik hier voor meer informatie

Lesmethodes

Onze kunstvakdocenten kunnen uw school begeleiden bij de invoering van een discipline-lesmethode of de koppeling van de kunstvakken aan een overkoepelende lesmethode. Dit kan zijn: advisering bij de keuze voor een bepaalde lesmethode, het praktisch uitvoerbaar maken van de methode binnen teambijeenkomsten of praktische ondersteuning geven bij de lessen in de klas. Onze programma's passen binnen alle onderwijsvormen en sluiten goed aan op onderzoekend en ontdekkend leren en onderwijsmethodes als bijvoorbeeld IPC, 4 x Wijzer, Alles-in-1.

Doorlopende leerlijn

Een doorlopende leerlijn Cultuuronderwijs kan op verschillende manieren door een school worden ingevuld. Denk hierbij aan het Leerplankader Kunstzinnige Oriëntatie SLO, Creatief Vermogen Utrecht en Cultuur in de spiegel. Denk ook aan een koppeling naar de zaakvakken of een methode voor wereldoriëntatie. Cultuuronderwijs Utrecht heeft kennis in huis op al deze gebieden en kan schoen hierin begeleiden. Samen kijken we hoe de leerlijn op jouw school het beste tot zijn recht komt.

Speciaal Onderwijs

Wij werken met gespecialiseerde kunstvakdocenten. Zij hebben ruime ervaring in het lesgeven binnen diverse onderwijsvormen. Elke school is anders, elke vraag is anders. Bij de aanvraag en uitvoering van onze projecten houden we rekening met het soort school en onderwijs, accenten en thema’s die op school spelen en de structuur van je curriculum