Ziezo... Een minimusical

Iedereen kent de inmiddels klassieke verhalen en liedjes van Annie M.G. Schmidt. In deze minimusical vormen de belevenissen van de vindingrijke Otje het uitgangspunt van elke les. De kinderen brengen het verhaal met behulp van rollenspel, stem en beweging tot leven. Ze leren het
Ziezo-lied en leren hun personages te spelen waarbij zingen, dansen en toneelspelen aan bod komen.

  • Groep: 3,4,5
  • Info: Deze lessenreeks wordt afgesloten met een presentatie voor publiek.
  • Kosten: 6 lessen van 1 uur € 658,-